Menu / szukaj

Z książką im do twarzy

20 października 2016 r. Filia Biblioteki Publicznej w Starej Kamionce gościła grupę 22 uczniów klas I–V z miejscowej szkoły podstawowej. Od września obie placówki kontynuują współpracę poprzez cykl spotkań w ramach programu „Z książką nam do twarzy”.

Zdjęcie z zajęć

Każde zajęcia poświęcone są innej tematyce i składają się z części czytelniczej, plastyczno-technicznej oraz relaksacyjnej. Spotkania prowadzone są przez bibliotekarkę – panią Marię Bach-Waleszczyk oraz nauczycielkę/wychowawczynię świetlicy szkolnej – panią Joannę Gejdel. Dodatkową opiekę nad dziećmi sprawują panie Ewa Lewoniewska i Dorota Gudalewska.

Wrześniowe spotkanie upłynęło pod hasłem Świat zamknięty w poezji Ewy Szelburg-Zarembiny. 28 września przypada 30 rocznica śmierci pisarki, dlatego pani bibliotekarka postanowiła przypomnieć dzieciom jej postać i przedstawić ciekawe pozycje książkowe. Ewa Szelburg – Zarembina jest dobrze znana z twórczości dla dzieci i młodzieży. Najbardziej znanym tomikiem wierszyków jest „Idzie niebo ciemną nocą” o czym można było się przekonać podczas spotkania. Dzieci z zainteresowaniem oglądały książki, które przygotowała i przyniosła pani bibliotekarka.

ZOBACZ WIĘCEJ

To był wyjątkowy happening

– Takie spotkania są bardzo wartościowe i potrzebne – powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk zwracając się do uczestników happeningu, który odbył się we wtorek 27 września 2016 roku na placu przed sokólskim kinem „Sokół”.

Uczestnicy happeningu

Z inicjatywą zorganizowania happeningu z udziałem osób niepełnosprawnych wyszło Stowarzyszenie Q Pomocy.

– Celem imprezy jest kreowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz świętowanie przypadającego w tym roku jubileuszu 65-lecia istnienia Polskiego Związku Niewidomych. Chcemy pokazać społeczeństwu, że niepełnosprawni są wśród nas i że bardzo potrzebują integracji ze swoimi rówieśnikami – podkreśliła Prezes Stowarzyszenia Q Pomocy Ewelina Bandzińska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161; z 2015 r. poz. 370; z 2016 r. poz. 2246) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 30 września 2016 r. (piątek) o godz. 15.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Sala “Lira”).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/7786

Zaproszenie na happening

Stowarzyszenie Q Pomocy wyszło z inicjatywą organizacji happeningu w centrum Sokółki z okazji Dnia Białej Laski. Impreza ma na celu kreowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz świętowanie jubileuszu 65-lecia powstania Polskiego Związku Niewidomych (w szczególności członków Koła Terenowego w Sokółce).

Plakat

Happening odbędzie się we wtorek 27 września 2016 r. w godz. 10-12 na placu przed kinem „Sokół”.

Podczas imprezy gościnnie wystąpi grupa młodzieżowa „Cyrkplozja” z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku oraz zespół “Szept”, działający przy Polskim Związku Niewidomych. W akcję włączy się także Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sokółce (udzielanie porad na temat zdrowego trybu życia, nieodpłatne badanie ciśnienia krwi i poziom cukru). Na uczestników czekają gry, zabawy, konkursy. Niewidomi z Okręgu Podlaskiego PZN zaprezentują przedmioty, które ułatwiają życie.

Partnerami wydarzenia są Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Starosta Sokólski Piotr Rećko. Współorganizatorzy happeningu to: Sokólski Ośrodek Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce, Biblioteka Publiczna w Sokółce, Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski i Koło Terenowe w Sokółce. Patronami medialnymi imprezy zostali: isokolka.eu, sokolka.tv, „Nowiny Sokólskie”. W gronie sponsorów znaleźli się: „Jaskółka” Sp. z o.o., Pracownia Krawiecka Va Ve w Sokółce.

Organizatorzy

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Sokółka i określenia granic ich obwodów.

Konsultacje

Do konsultacji zapraszamy rady działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi prosimy wnosić na załączonym formularzu, w terminie do 5 października 2016 r., przesyłając na adres e-poczty oswiata@sokolka.pl lub składając w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Kontakt w sprawie konsultacji: Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, pokój 306, tel. 85-7110942.

DO POBRANIA W BIP: Projekt uchwały oraz formularz konsultacji

(OS)

Finał Wielkiego Quizu Wiedzy o Sokółce

W piątek 16 września 2016 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wręczyła nagrodę dla zwyciężczyni Wielkiego Quizu Wiedzy o Sokółce, który przez cały wakacje był publikowany przez „Nowiny Sokólskie”.

W quizie zorganizowanym przez “Nowiny Sokólskie” wzięło udział blisko 100 osób. Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzieliła Magdalena Dębko. To właśnie ona zdobyła zaszczytny tytuł Mistrza Wiedzy o Sokółce. Pani Burmistrz wręczyła zwyciężczyni ufundowany przez siebie Puchar Mistrza oraz srebrna monetę okolicznościową „Sokole”, która została wybita z okazji 400-lecia nadania praw miejskich Sokółce.

Identyczne monety trafią do zdobywców drugiego i trzeciego miejsca. Wicemistrzem została Dorota Głusiecka, natomiast trzecia lokata przypadła w udziale Bogdanowi Sołowiejowi.

– W udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na zadawane w quizie pytania, pomogły informacje zamieszczone w internecie – przyznała Magdalena Dębko.

Pani Burmistrz pogratulowała zwyciężczyni i zaprosiła ją do zrobienia pamiątkowego zdjęcia na fotelu Burmistrza Sokółki.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Spotkanie grupy wsparcia projektu „Stop przemocy w rodzinie”

Punkt-Konsultacyjny-dla-osób-doznających-przemocy-w-rodzinie-plakat-a3---v2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż w dniu 24.09.2016 r. (sobota) o godz. 10.00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Spotkanie odbędzie się w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 7 w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Stop przemocy w rodzinie”.

Ponadto informujemy, iż zmienił się termin konsultacji psychologicznych. Konsultacje odbędą się w dniu 27.09.2016 r. w godz. 16.00 – 20.00.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod nr tel. 85 711 20 64.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

www.opssokolka.pl

 

Bezpłatna tomografia komputerowa klatki piersiowej

TMS Diagnostyka Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu sokólskiego na bezpłatne badania tomografii komputerowej klatki piersiowej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych realizowanego przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Bezpośrednim wykonawcą badań tomografii komputerowej  klatki piersiowej są pracownie tomografii komputerowej należące do TMS Diagnostyka m.in.:
– Pracownia TK nr 1 w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a (przy USK),  tel.: 85 831 89 00;
– Pracownia TK nr 3 w Białymstoku, ul. Żurawia 14 (przy d. Szpitalu Zakaźnym), tel.: 85 744 70 20.

Kryteria udziału w programie:
– wiek 50-70 lat oraz palenie minimum 1 paczki papierosów dziennie przez okres 20 lat (tzw. 20 paczkolat), lub niezależnie od wieku, ze spirometrycznym wskaźnikiem oddechowym, tzw. wskaźnikiem odsetkowym EVF1<70% wartości należnych.
– przedstawienie oryginału prostego skierowania wg załączonego wzoru, wypełnionego i podpisanego przez dowolnego lekarza POZ lub przez lekarza dowolnej specjalizacji (również radiologa z w/w pracowni), lekarza z dowolnej przychodni lub prowadzącego praktykę prywatną, jak również podpisanego przez pacjenta.

Szczegółowe informacje podano na stronie www.tmsdiagnostyka.pl

TMS Diagnostyka Sp. z o.o.

Śladami zabytków wielu kultur

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki uzyskał grant na projekt “Zabytki wielu kultur” z programu “Działaj Lokalnie IX 2016”,  współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację SFL i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Projekt jest naturalną kontynuacją zeszłorocznego cyklu spotkań „Czytanie w bramie”. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy o zabytkach wielokulturowych.  Skierowany jest on do dorosłych i młodzieży licealnej, natomiast realizacja odbędzie się w drugiej połowie tego roku.

W ramach projektu odbędą się wycieczki autokarowe do zabytków architektury religijnej oraz wspólna wielopokoleniowa akcja sprzątania sokólskiego cmentarza żydowskiego. W trakcie wyjazdu uczestnicy zapoznają się z historią obiektu do którego aktualnie będą się udawać. Natomiast na miejscu gospodarz uzupełni naszą wiedzę o tzw. smaczki historyczne i ciekawe opowiastki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Żeglowali na Zalewie Siemianówka

W dniach 10-11 września 2016 r. na Zalewie Siemianówka odbyły się Żeglarskie Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Klasie Omega.

Na zalewie Siemianówka

Regaty zostały rozegrane w dwóch kategoriach: Omega Sport i Omega Standard. Piękna letnia pogoda towarzyszyła żeglarzom przez cały weekend. W sobotę warunki wiatrowe pozwoliły przeprowadzić 5 wyścigów przy sile wiatru od 1 do 3 w skali Beauforta. Wieczorem odbył się grill żeglarski. Nie zabrakło emocjonujących dyskusji na temat przeprowadzonych wyścigów i przepisów regatowych. Z szantami na ustach bawili się do białego rana.

Niedziela przywitała wszystkich piękną, ale niestety bezwietrzną pogodą. Zawodnicy czekali do godziny 12, po czym zawody żeglarskie z powodu braku wiatru zostały zakończone. ZOBACZ WIĘCEJ

Inauguracyjny turniej szachowy dla dzieci

Szachiści

3 września 2016 r. młodzi szachiści Akademii Sportów Umysłowych brali udział w turnieju szachowym inaugurującym nowy rok szkolny 2016/17.

Turniej odbył się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, zgromadził na starcie 40 szachistów rocznika 2006 i młodszych. Turniej rozegrano na dystansie 7 rund z czasem 15 minut na partię dla zawodnika.

Celem turnieju była popularyzacja szachów wśród dzieci oraz możliwość obserwacji postępów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Czytające piątki w bibliotece

“Czytające piątki”  to spotkania z udziałem osób niepełnosprawnych zainicjowane przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce. Uczestniczą w nich podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

Czytające piątki w bibliotece

Drugie spotkania z poszczególnymi grupami odbyły się ph. Od kamiennej tabliczki do nowoczesnej e-książki. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z różnorodnym formatem,  kształtem i strukturą  książki. Największym zainteresowaniem cieszyła się książka napisana alfabetem Braille’a, umożliwiającym zapisywanie i odczytywanie tekstów osobom niewidomym. Z entuzjazmem została przyjęta także informacja, że biblioteka posiada w swoich zasobach książki, które można słuchać – audiobooki.

ZOBACZ WIĘCEJ

To było ostateczne zwycięstwo Polski

W historii zapisała się jako druga co do wielkości – po „Cudzie nad Wisłą” – bitwa, którą stoczyły wojska polskie z wojskami bolszewickimi w 1920 roku.  96. rocznicę Bitwy Niemeńskiej uczczono w niedzielę 18 września 2016 r. w Sokółce. Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Pomnik Piłsudskiego w Sokółce

Rocznicowe obchody rozpoczęła msza, jaką odprawiono w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolumnę prowadziła Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki.

W obchodach wzięli udział m.in. Minister MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Podlaskiej Policji gen. Daniel Kołnierowicz przedstawiciele służb, inspekcji i straży, delegacja 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oraz Kompania Reprezentacyjna Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z Białegostoku, Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich,  Szwadron  Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Białegostoku oraz Koło Żołnierzy im. 10. Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin z Białegostoku, a także harcerze z sokólskiego hufca. Pod pomnikiem nie zabrakło również uczestników III Sztafety Niepodległości, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej.

ZOBACZ WIĘCEJ